Atık Yakma Sistemleri


Atık Yakma Sistemleri

Özellikler

Her tür atık için özel tasarım, Kolay işletim ve bakım, Yakma sistemi atık gaz emisyonları U.S. E.P.A. ve A.B. Koşullarına uygundur. Otomatik ve Manuel yakma sistemleri üretimi, Yakma sistemlerinden elektrik üretilebilme imkanı (Opsiyonel), Belediyeler için katı atık ayrıştırma sistemleri.

Daha Fazla Bilgi

►T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 3 Aralık 2011 tarihinde yayınladığı bir yönetmelikle 10 ton/gün atık üreten bölgelerde tıbbi atıkların incinerator ile imha edilmesini zorunlu kılmıştır.

Atık İmha (Incineration) Sistemleri yanma değerlerine sahip organik ve inorganik atıkların bertarafı için EU 2000/76/EC, ABPR, EPA, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve diğer ülke yönetmeliklerinde belirtilen emisyon standartlarına uygun bir şekilde tasarlanmaktadır.

Mobil Atık Yakma Sistemi

Uluslararası standartlarda dorse üzerinde, 1 ton/h kapasiteye kadar, Jeneraötründen, alet çantasına, yakıt tankından, iş sağlığı ve güvenliği ekipmanlarına kadar, tüm ekipmanları fabrika montajlı olarak teslim edilmektedir.