İçme Suyu Arıtma Sistemleri


İçme Suyu Arıtma Sistemleri

Dünya nüfusu her geçen gün artmaktadır. Ancak su kaynaklarımız sınırlı miktarda. Gelişen ekonomiler sanayileşen toplumlar mevcut kullanılabilir su kaynaklarını sorumsuzca tüketmektedirler.. Sanayi ve insani ihtiyaçlar her geçen gün artarak devam etmektedir. Buna karşılık kullanılabilir su kaynaklarının kıtlığı büyük su sorunlarına sebep olmaktadır.

Birleşmiş Milletlerin raporuna göre temiz içme suyundan mahrum milyonlarca insan bulunmaktadır. Ayrıca arıtma teknolojilerinden mahrum az gelişmiş ülkelerde kirli sular içme suyu olarak tüketilmektedir.

Çözümlerimiz

Kum Filtreleri, Aktif Karbon Filtreleri, Su Yumuşatma, Organik Arıtım, Kimyasal Arıtma, REVERSE OSMOSIS arıtma tesisleri.

Kullanım Alanları

Toplu konutlar, Siteler, Askeri Birlikler, Yurtlar, Hastaneler, Fabrikalar, Yıkama İstasyonları